BÁO GIÁ QUAY PHIM PHÓNG SỰ CƯỚI

QUAY PHIM PHÓNG SỰ CƯỚI (2 NGÀY)
6.900.000
1 CAMERAMAN

 • Thời gian: Ngày Ăn Hỏi + Ngày Cưới (Thêm 1 ngày phát sinh + 2,8 triệu)
 • Dịch vụ kèm theo:
 • 1 Cameraman
 • Toàn bộ file gốc của buổi quay
 • 1 USB chứa file video đã dựng 5-7 phút (Không cần dựng phim – 800.000 VNĐ)
 • Thêm 1 buổi phát sinh + 2.500.000 VNĐ
 • Thêm 1 cameraman + 2.500.000 VNĐ

 

QUAY PHIM PHÓNG SỰ CƯỚI (2 NGÀY)
11.500.000
2 CAMERAMAN

 • Thời gian : Ngày Ăn Hỏi + Ngày Cưới
 • Dịch vụ kèm theo:
 • 2 Cameraman
 • Toàn bộ file gốc của buổi quay
 • 1 USB chứa file video đã dựng 5-7 phút (Không cần dựng phim -1.000.000 VNĐ)
 • Thêm 1 buổi phát sinh + 4.500.000 VNĐ/2 Cameraman
 • Thêm 1 cameraman + 2.500.000 VNĐ

QUAY PHIM SỰ KIỆN TRUYỀN THỐNG (2 NGÀY)
4.500.000
1 CAMERAMAN

 • Thời gian : Ngày Ăn Hỏi + Ngày Cưới (Thêm 1 ngày phát sinh + 1,8 triệu)
 • Dịch vụ kèm theo:
 • 1 Cameraman
 • Toàn bộ file gốc của buổi quay
 • 1 USB chứa file video đã dựng 40 – 50 phút
 • Thêm 1 buổi phát sinh + 1.800.000 VNĐ
 • Thêm 1 cameraman + 1.500.000 VNĐ

 

 *Các yêu cầu khác về kỹ thuật và thiết bị (Lên kịch bản, đèn daylight, flycam,…) vui lòng liên hệ trực tiếp